Ons aanbod

Derde graad

Kiezen in de derde graad

Gedurende je studieloopbaan in het secundair onderwijs heb je reeds een aantal keren een keuze moeten maken. Je keuze op het einde van het vierde jaar is wel bijzonder belangrijk. Het gaat immers om een definitieve keuze van een studierichting binnen het secundair onderwijs. Heroriëntering binnen de derde graad is niet meer evident: de onderwijsreglementering bepaalt namelijk dat die twee jaar volledig binnen dezelfde studierichting gevolgd moeten worden. De gevolgde studierichting zal ook in zekere zin bepalend zijn voor je verdere studie- en beroepskeuze. 

Wel mag je op een gezonde wijze deze keuze relativeren. In alle studierichtingen blijf je ook in de derde graad in de eerste plaats werken aan je algemene vorming, zowel via de verschillende vakken als via diverse klas- en schoolactiviteiten. Onze samenleving heeft immers mensen nodig die een brede, genuanceerde kijk hebben op de wereld en die soepel kunnen inspelen op veranderende situaties. Bovendien bieden alle studierichtingen een waaier aan mogelijkheden.