Wetenschappen - Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting waarin de exact-wetenschappelijke vorming sterk aan bod komt.

Wiskunde is bij uitstek de wetenschap van het abstract formeel denken. De wetenschappen zijn gebonden aan de werkelijkheid. Het abstracte van de wiskunde en het concrete van de wetenschappen vullen elkaar dus op een gepaste wijze aan.

De abstracte theorie van de wiskunde zal in deze studierichting op de wetenschappen worden toegepast. In de wetenschappen wordt de taalkundige maar vooral de wiskundig-symbolische beheersing van exacte formuleringen, wetmatigheden en technieken ingeoefend. De component wiskunde biedt de kans om een dieper inzicht te verwerven in de (modelmatig-)verklarende aspecten van de wetenschappen. Ook bij het beschrijven van waarnemingen zal er een beroep op wiskunde worden gedaan. 

Wetenschappen-Wiskunde kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je sterk bent in exact-wetenschappelijk denken en je hier graag mee bezig bent;
  • als je grote belangstelling hebt voor de wereld van de wiskunde enerzijds en de verklaring van natuurverschijnselen anderzijds;
  • als je het zoeken naar oplossingen boeiend vindt;
  • als je nauwgezet en methodisch kan werken.

Dit alles neemt niet weg dat je inventief en creatief met wiskundige problemen moet kunnen omgaan en dat je gedisciplineerd en regelmatig zal moeten studeren.

Toch mag je je niet laten afschrikken. Je krijgt in deze richting een uitmuntende voorbereiding om het vak wiskunde na het secundair onderwijs als een creatief instrument te gebruiken in exacte en toegepaste wetenschappen.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1/0 1/0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 1/0 1/0
Wiskunde 6/8 6/8
  33 33