Ons aanbod

Tweede graad

Groeien in talent!

In de tweede graad kies je een studierichting die is ingedeeld volgens studiedomeinen (of interessegebieden) en drie 'finaliteiten'. De finaliteit geeft aan wat een leerling na het secundair onderwijs kan doen:

  • Doorstroom (D): In deze richtingen wordt er verwacht dat je nadien nog een voortgezette opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt. Er zijn domeinoverschrijdende (DO) en domeingebonden (DG) studierichtingen.
  • Arbeidsmarkt (A): Deze richtingen bereiden rechtstreeks voor op het professionele leven. Met de diploma’s uit ons onderwijsaanbod ben je, onmiddellijk na je Sjabi-carrière, een graag geziene gast op de arbeidsmarkt.
  • Doorstroom/Arbeidsmarkt (D/A): Na het volgen van een van deze richtingen (ook wel richtingen uit de ‘dubbele finaliteit’ genoemd) heb je een waardevol diploma om ofwel voort te studeren, ofwel het professionele leven te starten.

Van al onze studierichtingen kan je infofilmpjes bekijken via deze link.

D-finaliteit D/A-finaliteit A-finaliteit

Studiedomein 

Economie en organisatie

   
Economische wetenschappen (DO) Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek
     

Studiedomein 

Maatschappij en welzijn

   
Humane wetenschappen (DO)     
     

Studiedomein 

STEM

   
Natuurwetenschappen (DO) Elektromechanische technieken Elektriciteit
Technologische wetenschappen (DG)   Mechanica
     

Studiedomein 

Taal en cultuur

   
Latijn (DO)    
Moderne talen (DO)