Humane wetenschappen

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je kijkt en luistert naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden te zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt dan ook kennis met verschillende psychologische en sociologische theorieën.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. We verwachten uiteraard dat je ook geboeid bent door het menselijke gedrag.

 
VAK 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 -
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Engels 3 2
Filosofie 1 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Kunstbeschouwing 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sociologie en Psychologie 3 3
Wiskunde 4 4

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

- 1
  32 32