Wie zijn we

Oudercomité

Het Oudercomité is een zichtbare schakel tussen ouders en school, denkt constructief mee over de schoolwerking en vertegenwoordigt de school in de gemeenschap. Wij hebben allemaal kinderen die schoollopen in Sjabi en door ons te engageren in het Oudercomité hebben we al veel fijne mensen beter leren kennen. Je komt ons tegen op schoolactiviteiten, vergaderingen en infoavonden voor ouders. We nemen de wensen en opmerkingen van ouders mee naar de school en we kaarten bezorgdheden aan bij de directie om samen een oplossing te vinden. Individuele euvels en problemen bespreken we niet: deze kunnen rechtstreeks met leerkracht(en), leerlingbegeleiders of directie worden opgenomen.

Neem contact met ons op via oc@sjabi.be. Je bent zeer welkom om mee te helpen en mee te denken.

Leden van het Oudercomité: Kris Desaegher (voorzitter), Heidi Soyez, Hugo Loosvelt, Kim Van Den Driessche, Patrick Maillard, Annelies Vermeiren, Els Houvenaghel, Ilse Van Dessel, Peggy Seeuws.