Onze school

ICT@Sjabi

ICT

We leven in een samenleving waar digitale technieken en ICT-toepassingen niet meer weg te denken zijn. ICT kende in de laatste decennia een snelle ontwikkeling. Ondertussen zijn ICT-toepassingen ver doorgedrongen in ons dagdagelijks leven. Denk maar aan de smartphone, PC-banking, apps …

Voor wie nu opgroeit, zijn het internet en digitale toepassingen zo evident als stromend water. Onze jongeren zijn enorm bedreven in het vingervlug gebruik maken van allerlei digitale toestellen, maar ICT inzetten als hulpmiddel bij levenslang leren vraagt weliswaar meer dan dat. Informatie kunnen opzoeken, kritisch beoordelen, presenteren en uitwisselen, rekening houden met privacy en discretie. Laat dit nu precies ons doel zijn!

Onze school wil leerlingen klaarstomen voor een veranderende maatschappij en dit vereist dan ook dat wij hen nieuwe en andere vaardigheden aanleren zodat zij in de toekomst kunnen functioneren in een samenleving die evolueert naar een informatie- en kennismaatschappij.

Met de implementatie van het gemeenschappelijk ICT-leerplan willen we de 21e-eeuwse vaardigheden (21st century skills) nastreven als team. ICT kan aan bod komen in elke les binnen ieder vak. De school zet in op ICT-toepassingen en de leerkracht gebruikt ICT om de les dynamischer en attractiever te maken.

Jongeren verwerven een deel van deze vaardigheden buiten de schoolmuren, maar dat gebeurt niet voor elke jongere in dezelfde mate. We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn studies in het secundair onderwijs met gelijke middelen kan aanvatten. We geloven dat ICT heel wat groeikansen biedt bij het begeleiden van leerlingen (leerproces, zorg en ondersteuning, differentiatie …) en daarom vinden we het belangrijk dat we ook de leerkrachten professionaliseren.