Onze school

Begeleiding

Op SJABI maken we werk van een verbindend schoolklimaat. We behoren als het ware allemaal tot één grote, warme familie. We nemen je op en willen voor je zorgen. Daar werkt iedereen aan mee. Samen leven, samen leren. Onze begeleiding gaat uit van een brede aandacht voor alle leerlingen. Heb je nood aan een extra duwtje in de rug, dan kun je altijd bij iemand terecht: bij je klastitularis of een andere leerkracht, bij een leerlingenbegeleider of bij iemand van het ondersteunend personeel.

Als schoolteam dragen we zorg voor de unieke talenten van elke leerling. We bieden ruimte voor groei en verscheidenheid en werken zo, vanuit een brede zorg, aan de ontplooiing van iedere leerling.  Via differentiatie kunnen we inspelen op het leerproces en krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit deze vakken verder in te oefenen of uit te diepen. Differentiatie wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan elke leerling.  

Differentiëren is voor ons voor ieder vak:   

  • Het positief omgaan met de diversiteit of verschillen tussen leerlingen met het oog op de grootst mogelijke groei/leerwinst voor iedere leerling.    

  • De focus bepalen: wat de leerling nog (net) niet kent, herhalen/opnieuw (soms anders) aanbieden en wat de leerling kent verdiepen en/of uitbreiden.    

  • Een middel om te streven naar maximale leerwinst op maat van iedere leerling.   

  • Het middel om op de groei en de beginsituatie van de individuele leerling in te spelen in ieder vakgebied.    

  • De leerling ondersteunen in het leren door zijn/haar kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes zelfstandiger in te zetten (naaste ontwikkeling).   

  • Elke leerling doelen aanbieden die voldoende uitdagend en betekenisvol zijn. Het is onze ambitie om elke jongere blijvend uit te dagen, zodat zoveel mogelijk van die jongeren uitblinken in hun talenten en hun interesses versterkt worden, maar bovenal omdat iedereen recht heeft op ongelijkheid.  

Wanneer we in de eerste graad de nood voelen, gaan we jongeren ondersteunen en uitdagen in een extra traject. Op maat van de leerling gaan we op zoek naar een project waarbij de leerling nog verder kan groeien. Afgelopen jaren hebben we al ingezet op dubbele basisopties (Klassieke talen optie Latijn in combinatie met STEM-wetenschappen), projecten rond computationeel denken, snuffelstages in andere klassen en het zelfstandig aanleren van andere talen.

beg