Onze school

Visie

Onze school wil jonge mensen vormen en de leerlingen centraal stellen

Daarom is onze school leerlinggericht. Zorg en betrokkenheid voor het wel en wee van elke leerling beheersen het klimaat van onze school.

We bedoelen hiermee:

  • dat de leerling centraal staat en niet de leerstof;
  • dat elke leerling de moeite waard is;
  • dat we de leerlingen in nood zolang mogelijk zullen begeleiden en helpen;
  • dat we de taalvaardigheid van onze leerlingen zodanig verbeteren dat hun kans op schoolsucces vergroot;
  • dat we tijd maken voor en aandacht besteden aan leerlingen die op affectief en sociaal-economisch vlak minder bevoordeeld zijn.

Onze school wil een christelijke school zijn

Het Sint-Jan Berchmansinstituut is een katholieke dialoogschool, waar de opvoeding gebeurt vanuit een christelijke inspiratie. De school wil de jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen: tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven.

Onze school is een gemeenschap die leeft met eerbied voor elkaar en stijl in doen en laten.

Daarom zien wij er op toe dat onze leerlingen:

  • niemand uitsluiten;
  • niemand wegpesten en niemand pijn doen;
  • respect hebben voor de eigenheid van elke leerling;
  • zich uitdrukken in een gepaste taal met respect voor elkaar;
  • respect hebben voor het bezit en het werk van iedereen op onze school.

‘stijl in doen en laten’

Hoe moeilijk ook te definiëren, toch blijft ‘stijl’ een kenmerk van het Sint-Jan Berchmansinstituut. Daarom hebben wij een kritische kijk op extravagante modeverschijnselen, zeker wanneer die de algemeen geldende normen dreigen te overschrijden. Daarom gedragen onze leerlingen zich steeds hoffelijk, ook buiten de school. Daarom voelen onze leerlingen zich medeverantwoordelijk voor orde en netheid in de lokalen die zij gebruiken en op de speelplaats.