Natuurwetenschappen

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: aardrijkskunde (interactie tussen de mens en het systeem aarde), biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijke denkproces aan. Dit betekent dat je leert experimenteren in een practicum en daarover nauwkeurig verslag uitbrengt. Je leert ook zelfstandig informatiebronnen te raadplegen in verband met wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch om te gaan met deze verworven informatie. Bovendien zoek je telkens een verband tussen behandelde leerstof en actualiteit. Daarnaast krijg je vijf uur wiskunde: een stevige interesse en aanleg voor wiskunde zijn dus zeker nodig.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. Je moet natuurlijk wel interesse hebben in vakken met een wetenschappelijke inslag en wiskunde.

 
VAK 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 2 2
Artistieke vorming 1 -
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

- 2
  32 32