Technologische wetenschappen

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met natuur en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen domeinen zoals mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. De richting sluit aan bij de vierde industriële revolutie, die staat voor de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Je leert er dus over de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica, het Internet of Things, 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in technologie en wiskunde.

 
VAK3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Biologie1-
Chemie22
Elektriciteit & labo33
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Mechanica & labo33
Nederlands44
Project & engineering32
Wiskunde55

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

-2
 3232