Technologische wetenschappen

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met natuur en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen domeinen zoals mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. De richting sluit aan bij de vierde industriële revolutie, die staat voor de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Je leert er dus over de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica, het Internet of Things, 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in technologie en wiskunde.

 
VAK 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 -
Chemie 1  
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Technologische wetenschappen en engineering 10 10
Wiskunde 5 5

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

- 2
  32 32