Economische wetenschappen

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie (4 uur) en wiskunde (5 uur). Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskunde concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je komt te weten waarom producent en consument bepaalde keuzes maken, hoe de economische markt werkt, wat internationale handel en economische integratie inhouden. Daarnaast krijg je ook een deel boekhouden en leer je bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. We verwachten uiteraard dat je ook geboeid bent door de economische wereld.

 
VAK 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 -
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Economie 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

- 2
  32 32