Bedrijf en organisatie

Dubbele finaliteit (D/A)

In de richting Bedrijf en organisatie word je opgeleid voor een administratieve of commerciële loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de eigentijdse verwerking van boekhouding, de binnenen buitenlandse handel en de toegepaste informatica. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een votte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen. Je leert je dus ook vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Voor wie is deze richting bedoeld?

Alle basisopties uit het tweede jaar, met uitzondering van de B-stroom, geven toegang tot deze studierichting. We verwachten dat je interesse hebt voor het economisch gebeuren en informatica.

 
VAK 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 -
Bedrijfseconomie 10 10
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

Seminarie

(Drama, Ecologie, Kunst, Marketing, Psychologie, Spaans, STEM)

- 2
  32 32

 

Bedrijf en organisatie les natuurwetenschappen