Technologische wetenschappen en engineering

Technologische Wetenschappen en Engineering is een domeingebonden doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied aan een hogeschool of universiteit.

In de richting Technologische wetenschappen en engineering combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen domeinen zoals mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. De richting sluit aan bij de vierde industriële revolutie, die staat voor de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Je leert dus over de integratie van artificiële intelligentie, robotica, het Internet of Things, 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.  

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 -
Engels 2 2
Financieel economische vorming - 1/0
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Technologische wetenschappen en engineering 12/10 12/11
Wiskunde 6/8 6/8
  32 32