Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket algemene gedragswetenschappen waarin verschillende deelaspecten van de psychologie, de pedagogie en de interpersoonlijke communicatiekaders aan bod komen. Ze worden ook geïntroduceerd in de politicologie en sociologie, met ondersteuning door andere deelgebieden van de sociale en humane wetenschappen zoals geschiedenis, sociaal-economische en politieke geografie en sociale en culturele antropologie. Ze worden gestimuleerd om hun kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen vanuit een reflectie op media(gebruik) en communicatie. Ook hun inzichten over de werking van de rechterlijke macht en justitie worden aangescherpt. Ze krijgen daarnaast kunstbeschouwing en wijsgerige antropologie, ethiek, zijns- en kenleer,  wetenschapsfilosofie en politieke filosofie. Ze reflecteren over verschillende visies, stromingen en vraagstukken aan de hand van filosofische begrippen.

Ter ondersteuning van de menswetenschappen krijgen de leerlingen een uitbreiding statistiek met bijzondere aandacht voor het interpreteren van statistische gegevens. 

 
VAK5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Duits11
Engels22
Financieel-economische vorming1-
Filosofie22
Frans33
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing20
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Sociale en gedragswetenschappen56
Statistiek02
Wiskunde33
 3232