Humane wetenschappen

Humane Wetenschappen is een studierichting die een brede vorming biedt en de leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs in het sociale maatschappelijke veld.  De vakken van de basisvorming zijn dezelfde als in andere ASO-richtingen, maar in het fundamentele gedeelte worden eigen accenten gelegd.

In de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen bestuderen de leerlingen op een systematische en wetenschappelijk onderbouwde manier fenomenen en verklaringsmodellen uit menswetenschappelijke domeinen zoals psychologie, sociologie, pedagogiek, recht, filosofie, politiek, antropologie, economie, enz. Bij de studie van deze verschijnselen observeren en analyseren we het individu maar tevens de mens in relatie tot zijn omgeving.

Door studie, onderzoeksprojecten en groepswerk leer je humane fenomenen en cultuurverschijnselen analyseren en kritisch bekijken. Aangevuld met de andere algemene vakken ontwikkel je doorheen de jaren een integraal beeld van de mens in zijn omgeving. 

Humane Wetenschappen kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je interesse hebt in het gedrag van jezelf en anderen en dit via disciplines zoals psychologie, en sociologie;
  • als je meer wil leren over sociale organisaties, rechten, politiek, milieubeleid, economie, media, kunst en filosofie in onze en andere culturen;
  • als je een persoonlijk groeiproces wil aangaan en openstaat om in groep je sociale vaardigheden verder te ontplooien (actief luisteren, kritisch een mening formuleren, zelfstandig werken, ...) .

Humane Wetenschappen in de derde graad is een studierichting die verder bouwt op een voorkennis van Gedrags- en Cultuurwetenschappen in de tweede graad. Een toegankelijk en interessant instappakket dat je via ondersteuning verwerkt, laat toe om makkelijker in te stromen in het eerste jaar van de derde graad.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 3
Duits 1 1
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3

Seminarie

2 2
  32 32
* facultatief uur wiskunde   1