Latijn - Wiskunde

Latijn-Wiskunde is een studierichting die door de combinatie van Latijn en wiskunde een hoge graad van theoretische vorming biedt die door beide componenten wordt nagestreefd. Via de taal en het getal worden de leerlingen op een bijzondere wijze geoefend in de vaardigheid tot abstraheren, in het formeel-logisch denken, in het ontdekken van ordeningsprincipes, in de vaardigheid tot concluderen en structureren.

De gemeenschappelijke noemer ligt bij het structurele en structurerende aspect van beide componenten: enerzijds via de grammatica, anderzijds via het gelijklopende abstraheren van feiten en toestanden in tekens en symbolen. 

Latijn-Wiskunde kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je sterk theoretisch ingesteld bent, met een uitgesproken belangstelling voor het opstellen van structuren, het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel in de wiskunde als in de taal;
  • als je een evenwichtige vorming verlangt door de exact-wetenschappelijke en de verbaal-literaire component in je studiepakket op te nemen;
  • als je ervan houdt de oude Latijnse schrijvers in de oorspronkelijke taal te lezen en daardoor op een bijzondere wijze in contact te komen met de Romeinse cultuur die de onze in ruime mate heeft bepaald.

Genuanceerd en kritisch denken vind je belangrijk. Om daartoe te komen wil je heel wat tijd in studie investeren; regelmatig en gedisciplineerd werken schrikt je niet af.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 1/0 1/0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 1/0 1/0
Wiskunde 6/8 6/8
  32 32