Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Dit vak brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Daarbovenop krijgen ze een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

 
VAK5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Financieel-economische vorming1-
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing1-
Latijn44
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Statistiek-2
Wiskunde33
 3232