Latijn - Moderne talen

Latijn -Moderne talen is een studierichting die mikt op een veelzijdige taalvorming. De doorgedreven studie van de moderne talen (14 uur) traint de leerlingen vooral in het communicatieve aspect van de taal; de studie van het Latijn legt sterker de nadruk op taalreflectie. In die zin vult de studie van het Latijn de studie van de moderne talen aan en omgekeerd. De kennis van het Latijn, dat aan de basis van vele moderne talen ligt, kan een grote hulp zijn voor de studie van deze talen.

De combinatie Latijn-moderne talen stelt de leerlingen in staat een grondig inzicht te verwerven in de structuur en de mogelijkheden van een niet-levende taal en deze te vergelijken met de levende talen. Leerlingen ontdekken verbanden en ervaren wat taalevolutie is.

Uit dit alles blijkt dat de studierichting Latijn-Moderne talen bedoeld is voor leerlingen met een grote belangstelling voor taal, literatuur en cultuur in het algemeen. 

Latijn-Moderne talen kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je van talen houdt en je er een goede aanleg voor hebt;
  • als je een ruime culturele belangstelling hebt voor de eigentijdse en de oude cultuur, vooral in haar verbaal-literaire aspecten.

Deze studierichting vormt een prima uitgangspunt voor verdere studies op literair, wijsgerig of humaan vlak.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3

Seminarie

1 1
  32 32
* facultatief uur wiskunde    1