Lassen - Constructie

Lassen-constructie is een praktisch vormend studierichting naar een beroepskwalificatie.

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert vorm te geven aan te lassen constructies.

De leerling leert, via gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software.

De leerling leert de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen.

De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Hoe verloopt het leerproces?

De leerling zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van lasserconstructeur aanleren.

Bij zijn realisaties houdt hij rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een bedrijf voor te lassen constructies.

Wat na deze studierichting?

De leerling verwerft in de 3de graad bso Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vorm geven, aan de hand van technische informatie.

De leerling uit een 3de graad bso Lassen-constructie kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar.

De leerling verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits hij houder is van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs én het 1ste leerjaar van de 3de graad, het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroeps secundair onderwijs en met vrucht het 3de leerjaar van de 3de graad van het beroeps secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, heeft beëindigd.

De specialisatiejaren, die logisch volgen op de 3de graad bso Lassen-constructie, zijn:

Fotolassen en Pijpfitten-lassen-monteren.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Realisaties 26 26

Lassen-constructie

26 18
Stage 0 8
  34 34