Economie - Moderne talen

Economie-Moderne talen is een studierichting die je inzicht probeert te verschaffen in het economisch functioneren van de menselijke samenleving. Daarnaast is het de bedoeling via de taalvakken de communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties te vergroten. Er is dan ook een wederzijdse beïnvloeding tussen het abstract-logisch denken in economische modellen en het concreet-logisch denken, waarbij vooral de taal als cultuurinstrument een rol speelt.

Het economisch leven krijgt steeds meer een internationaal karakter en vereist dan ook een grotere talenkennis. Een grondige talenkennis zal de vlotheid van communicatie bevorderen en het opzoekingswerk of de raadpleging van naslagwerken vergemakkelijken.

Economie - Moderne talen kan iets zijn voor jou:

  • als je een algemene belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen en die belangstelling op een verbale manier wenst te uiten;
  • als je gemotiveerd bent voor talen en interesse hebt voor de intermenselijke contacten, die door de kennis van vreemde talen verruimd kunnen worden;
  • als je met abstract-theoretische leerstof overweg kan, maar toch eerder pragmatisch bent ingesteld;
  • als je meer getypeerd kan worden als praktische zoeker naar orde, zin en samenhang.

Vergeet niet dat in deze studierichting wordt verder gebouwd op een voorkennis van economie die in de tweede graad werden aangeboden.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3

Seminarie

1 1
  32 32