Economie - Moderne talen

Economie-Moderne Talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

In deze studierichting analyseren leerlingen de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren. Ter ondersteuning van het pakket economie verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Daarbovenop krijgen ze een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

 
VAK5de jaar6de jaar
Aardrijkskunde11
Duits33
Economie44
Engels33
Frans44
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing-1
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Natuurwetenschappen22
Seminarie (economie)-1
Taalredactie en taaltechnologie1-
Wiskunde43
 3232