Informatica- en communicatiewetenschappen

Informatica- en Communicatiewetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied aan een hogeschool of universiteit.

In de richting Informatica- en communicatiewetenschappen combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen domeinen zoals kernwetenschappen, informaticawetenschappen, elektriciteit-elektronica en artificiële intelligentie. Je gaat aan de slag met digitaal databeheer, softwareontwikkeling en het opzetten en onderhouden van computernetwerken.  
 

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Financieel-economische vorming - 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica- en communicatiewetenschappen 13 14
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen  2 -
Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4
  32 32