Onthaal, organisatie en sales

Onthaal, organisatie en sales is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Deze studierichting biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Leerlingen kunnen de nodige competenties ontwikkelen door stage te lopen in het vijfde en het zesde jaar.

 

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1 1
Nederlands 3 3
Onthaal, organisatie en sales 12 9
Stage 4 7
Wiskunde 2 2
  32 32