Moderne talen - Wetenschappen

Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting die in zijn combinatie van talen met wetenschappen niet vanzelfsprekend is. De beide componenten verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt de combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee componenten elkaar gunstig beïnvloeden. Wat meer is: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek ‘menselijke’ en de meer wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming (14 uur moderne talen, 7 uur wetenschappen en 4 uur wiskunde).

De specifieke denktraining die door de wetenschappen wordt bevorderd, zal ook een gunstige weerslag hebben op de wijze waarop de reflectie op taalverschijnselen verloopt. Een verhoogde taalvaardigheid kan alleen maar bijdragen tot een meer nauwkeurige begripsvorming en een vlotter verwoorden van waarnemingen en ervaringen. 

Moderne talen-Wetenschappen kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je je belangstelling voor de werkelijkheid van de levende en/of niet-levende materie via de biologie, de chemie en de fysica, wil koppelen aan een grote belangstelling voor taal en de communicatiemogelijkheden die ze met zich meebrengt;
  • als je deze dubbele belangstelling op een theoretisch manier verder wil uitbouwen;
  • als je beschikt over voldoende abstractievermogen en nauwkeurigheid, nodig voor de studie van wiskunde en wetenschappen;
  • als je de nodige motivatie hebt om op een toch wel zeer specifieke manier met taal en taalstudie om te gaan en je ook niet bang bent om kennis te maken met literatuur in het algemeen en wetenschappelijke literatuur in het bijzonder.
 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 3 3
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
  33 32