Economie - Wiskunde

Economie-Wiskunde is een studierichting die de leerlingen enerzijds wegwijs maakt in de abstracte werkelijkheid van de wiskunde en ze anderzijds confronteert met de maatschappelijke werkelijkheid van de economie.

In het vak economie worden economische modellen opgebouwd die vereenvoudigde weergaven zijn van de complexe economische realiteit. Daardoor komen de leerlingen geleidelijk tot inzicht in de economische wereld die ze dagelijks beleven. Omwille van de combinatie economie-wiskunde zal de studie van de economie wiskundig ondersteund worden, meer bepaald via het gebruik van modellen, grafieken, extrapolatie en symbolen.

Economie-Wiskunde kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je geboeid bent door de abstracte wereld van de wiskunde en door de complexe economische realiteit;
  • als je over een stevige basis theoretische intelligentie en abstraherend vermogen beschikt;
  • als je de moed hebt om je in een probleem vast te bijten en tot een oplossing wil komen.

Deze studierichting, met de combinatie van economie en wiskunde, zal je inzake vorming zeker voldoening geven. Bovendien is voor verdere studies in de economie een stevige wiskundige basis aan te bevelen. Een grote bereidheid tot studie-inzet is noodzakelijk.

Het spreekt vanzelf dat je voor deze studierichting beschikt over een voorkennis van economie en dat je voor wiskunde goede resultaten behaalde in het derde en in het vierde jaar.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1/0 1/0
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1 1
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wetenschappen 2 2
Wiskunde 6/8 6/8

Seminarie

1/0 1/0
  32 32