Elektrische installaties

Elektrische installaties is een praktische studierichting met beroepskwalificaties.

Wat leert men in deze studierichting?

In de studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso verwerven de leerlingen de competenties om, als beginnend elektrotechnisch installateur volgende onderdelen te realiseren:

  • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;
  • Installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;
  • communicatie- en domotica-oplossingen.

Hoe verloopt het leerproces?

De leerlingen steunen hierbij op de competenties van een beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, verworven in de studierichting Elektrische installaties van de 2de graad bso.

Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een installatiebedrijf of met een bedrijf(stak) die instaat voor het elektrisch onderhoud.

Wat na deze studierichting?

Na de 3de graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via de specialisatie bso Industriële elektriciteit. De toegang tot andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit is eveneens mogelijk, maar minder relevant.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt

  • Residentieel elektrotechnisch installateur;
  • Industrieel elektrotechnisch installateur;
  • Tertiair elektrotechnisch installateur;
  • Bordenbouwer.
 
VAK 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4

Realisaties

26 26
Elektrische installaties 26 18

Stage

0 8
  34 34