Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een studierichting uit de dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarktgericht) met een stevige theoretische basis en praktische toepassingen. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op professionele bacheloropleidingen of graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) of een job op de arbeidsmarkt.

  • In deze studierichting verwerf je inzichten in de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
  • Je leert over de doelstellingen en de werking van ondernemingen.
  • Je ontwikkelt competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer met aandacht voor boekhoudkundige verrichtingen, analyse van de jaarrekening en kostprijsberekening.

Je leert over de personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Je wordt gevormd in het ondersteunen van de Human Resources – activiteiten.
Hierbij heb je aandacht voor de aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

 

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfsorganisatie 12 12
Duits 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
  32 32