Latijn - Wetenschappen

Latijn-Wetenschappen is een studierichting die met talen en wetenschappen een brede, algemene vorming waarborgt. In deze studierichting krijgen we de combinatie van het literaire en het wetenschappelijke. Via het Latijn komen de leerlingen in contact met de taal, literatuur en cultuur van de Romeinen en via de wetenschappen met de natuurverschijnselen waarin het dagelijkse leven zich afspeelt.

Beide componenten doen een bijzonder beroep op het abstractievermogen van het denken. Ook methodische aanpak en nauwkeurigheid zijn een noodzaak bij het opstellen en het weergeven van wetten en conclusies, het uitvoeren van experimenten en bij het lezen van Latijnse teksten in de oorspronkelijke taal. 

Latijn-Wetenschappen kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

  • als je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten;
  • als je op natuurwetenschappelijk vlak nieuwsgierig bent en wenst meer te weten over fysische, chemische en biologische problemen;
  • als je interesse hebt voor de studie van Latijn, de antieke literatuur en cultuur;
  • als je toch wat pragmatisch ingesteld bent; je hebt zin voor wetenschappelijk onderzoek en beseft dat kennis van het Latijn een ontegensprekelijk voordeel is bij de studie van andere talen.

Even belangrijk is dat je deze interesses en vaardigheden wil ontwikkelen. De studierichting Latijn-Wetenschappen zal je met haar ‘gevarieerd’ lessenrooster daarin zeker ondersteunen.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
  33 32