Moderne talen

Moderne talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op een succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits en een vierde vreemde taal. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten het inzicht in interculturele communicatie en krijgen een introductie tot taaltechnologie.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Engels 4 4
Financieel-economische vorming - 1
Frans 5 5
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Spaans 2 2
Taalredactie en taaltechnologie 1 1
Wiskunde 3 3
  32 32