Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken is een beroepskwalificatie en doorstromingsrichting naar een beperkt aantal opleidingen in het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs.

Wat leer je in deze studierichting?

De leerling leert mechanische constructies en installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of herstelling te komen.

De leerling leert materialen, componenten en onderhoudstechnieken te kiezen aan de hand van hun kenmerken. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software.

Hoe verloopt het leerproces?

Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van mechanische constructies en onderhoud van mechanische installaties.

De leerling werkt product en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering. Hij maakt hierbij gebruik van professionele software.

De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven.

De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een bedrijf.

Wat na deze studierichting?

Door te slagen in de 3de graad tso Mechanische vormgevingstechnieken verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs en kan hij starten als mechanisch vormgever of mechanisch onderhoudstechnieker. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en dit na een korte in service training in de industrie.

De leerling kan zich aan de hand van technische informatie informeren, werkzaamheden opstarten, uitvoeren en begeleiden.

Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen.

Inzonderheid kan dit in de Se-n-Se:

  • Computergestuurde mechanische productietechnieken;
  • Mechanica constructie- en planningstechnieken;
  • Industriële onderhoudstechnieken;

en de talrijke (bedrijfs-)vervolgopleidingen.

VAK 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

Realisaties

20 20
Mechanische vormgevingstechnieken 20 18

Stage (2 weken blokstage)

0 2
  34 34