Kantoor

In de richting Kantoor verwachten we leerlingen die een ruime interesse hebben voor het beroep van administratief medewerker en/of retail medewerker (verkoper). Ook de omgang met klanten, leveranciers en bezoekers moet je liggen en je moet met een zekere gedrevenheid ICT-vaardigheden onder de knie willen krijgen.

Ook voor de talen moet je aanleg en interesse hebben, want je zal je verder moeten bekwamen in het zakelijk gebruik van het Nederlands, Frans en het Engels om zo te komen tot een vlotte beheersing ervan. Ordelijk en nauwkeurig werken zijn in deze richting belangrijke basisattitudes.

Naast de algemene vakken krijg je het vak Office & Retail. In het onderdeel 'Office' leer je op een praktische manier werken in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker.

 • Zelfstandig ondersteunende secretariële taken uitvoeren zoals:
  • onthaal;
  • het bijhouden van een elektronische agenda;
  • ondersteuning bieden voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen;
  • documenten opmaken;
  • presentaties maken;
  • cijfergegevens verwerken met een rekenblad;
  • gegevensbanken aanmaken en gebruiken.
 • Zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren zoals:
  • Het verwerken van commerciële en financiële documenten met een professioneel boekhoudpakket.

In het onderdeel 'Retail' leer je op een praktische manier in de winkelklas en in het stagebedrijf de taken van een verkoopmedewerker:

 • Zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en verwerken voor presentatie in de winkel;
 • Zelfstandig verkopen, advies en service verlenen aan de klant. Je kiest in de loop van de derde graad twee branches waarover je productkennis verzamelt en waarin je stage zal lopen.

In het zesde jaar Kantoor en het zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer maken de leerlingen een bedrijfsstudie van het stagebedrijf en/of de oefenfirma. Dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatie op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische en/of technische aspecten van je vorming. Deze proef kan mee beoordeeld worden door leerkrachten, personeelsleden en/of deskundigen van buiten de school en is van groot belang voor je al dan niet slagen.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Engels 2 2
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Office & retail 15 9
Ondernemend project - 1
Stage 4 12
Zakelijke communicatie 2 -
  34 35