Industriële wetenschappen

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met natuur en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen domeinen zoals mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. De richting sluit aan bij de vierde industriële revolutie, die staat voor de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Je leert er dus over de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica, het Internet of Things, 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën

Leerlingen die starten in de 3de graad Industriële wetenschappen hebben een wiskundig wetenschappelijke en technologische interesse en zijn gemotiveerd om onderzoekend en probleemoplossend te werk te gaan. Leerlingen stromen hoofdzakelijk in vanuit de 2de graad Industriële wetenschappen of natuurwetenschappen

Deze leerlingen hebben volgende specifieke kennis en vaardigheden verworven: 

  • basiskennis op wiskundig en wetenschappelijk vlak;
  • basiskennis op technisch-technologisch vlak;
  • begeleid (zelfstandig) uitvoeren van experimenten/observatieopdrachten;
  • hanteren van meetapparatuur;
  • basis van inzichtelijk en innovatief denken;
  • basiskennis conceptueel ontwerpen;
  • basiskennis van automatiseringsprocessen.

Hierop wordt in de 3de graad Industriële wetenschappen verder gebouwd. Het is belangrijk dat deze leerlingen voldoende uitgedaagd worden en een aanbod krijgen dat inspeelt op hun intrinsieke interesse en motivatie.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Toegepaste biologie 1 0
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2
Toegepaste wetenschappen en Engineering 9 9
Wiskunde 6 6
  32 32