Handel

Handel is een praktijkgerichte studierichting die steunt op een stevige theoretische basis. Deze commerciële studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:

 • een stevige algemene vorming,
 • de talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 • een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:
  • een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;
  • een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming;
  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Zo leren de leerlingen werken met verschillende professionele softwarepakketten voor boekhouding, gegevensbeheer, tekstverwerking en rekenkundige toepassingen.

Tijdens de uren 'Boekhouden’ wordt de kennis van de boekhouding verder uitgediept.

In het zesde jaar Handel maken de leerlingen een bedrijfsstudie van hun eigen onderneming.  Per team van 4 à 5 leerlingen starten ze een minionderneming op. Ze verkopen aandelen, brainstormen, stellen een businessplan op, organiseren verkoopmomenten en houden de boekhouding bij.  Op die manier leren ze de door hen opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Tijdens deze uitdagende opdracht worden de leerlingen begeleid door de leerkrachten bedrijfseconomie en talen, alsook de leercoach van VLAJO. Tussentijds worden de aandeelhouders op een algemene vergadering op de hoogte gebracht van het verloop van het project en het rendement van hun investering. In het derde trimester volgt dan de mondelinge verdediging van de bedrijfsstudie.

Handel kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

 • als je voldoende basis bezit van bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking);
 • als je nauwkeurig en geconcentreerd opdrachten kan uitvoeren;
 • als je elke opdracht volledig en verzorgd afwerkt;
 • als je bereid bent tot contact en samenwerking;
 • als je oog hebt voor de snelle veranderingen in de bedrijfswereld.

Kortom, er wordt verwacht dat je positief ingesteld bent.

Je wilt de kennis en de vaardigheden verwerven die nodig zijn om later volwaardig te kunnen functioneren in je werkomgeving.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 12 12
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
  34 34