Handel

Handel is een praktijkgerichte studierichting die steunt op een stevige theoretische basis. Deze commerciële studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:

 • een stevige algemene vorming,
 • de talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 • een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:
  • een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;
  • een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming;
  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Zo leren de leerlingen werken met verschillende professionele softwarepakketten voor boekhouding, gegevensbeheer, tekstverwerking en rekenkundige toepassingen.

Tijdens de uren 'Boekhouden’ wordt de kennis van de boekhouding verder uitgediept.

In het zesde jaar ‘Handel’ maken de leerlingen een geïntegreerde proef. Die proef draait rond een minionderneming en omvat taken voor verschillende vakken. Dat is een onderneming in het klein die de leerlingen in het begin van het jaar opstarten. Daartoe kiezen ze in samenspraak met de begeleider een product. In de loop van het derde trimester wordt deze minionderneming afgesloten.

De geïntegreerde proef wordt in het eindexamen aan een jury voorgelegd en mondeling toegelicht.

Handel kan voor jou een geschikte studierichting zijn:

 • als je voldoende basis bezit van bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking);
 • als je nauwkeurig en geconcentreerd opdrachten kan uitvoeren;
 • als je elke opdracht volledig en verzorgd afwerkt;
 • als je bereid bent tot contact en samenwerking;
 • als je oog hebt voor de snelle veranderingen in de bedrijfswereld.

Kortom, er wordt verwacht dat je positief ingesteld bent.

Je wilt de kennis en de vaardigheden verwerven die nodig zijn om later volwaardig te kunnen functioneren in je werkomgeving.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 12 12
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
  34 34