Elektromechanica

Electromechanica is een doorstromingsrichting naar een professionele opleiding en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs.

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen.

De leerling leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties.

Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen en leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Hoe verloopt het leerproces?

Het leren is gericht op het inzichtelijk en creatief denken en handelen bij technologische processen met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten.

Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund.

Deze studierichting heeft een doorstromingskarakter naar het hoger onderwijs.

Wat na deze studierichting?

Door te slagen in de 3de graad tso Elektromechanica verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs.

De studierichting Elektromechanica is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs van één cyclus zoals bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de industriële opleiding tot leraar secundair onderwijs.

 
VAK 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3

Elektromechanische processen

19 19
  34 34